Beyzbol nedir? Nasıl oynanir?

Ek Bilgiler

  • Sienna: tbg-sienna

Beyzbol, genellikle ABD'nin ulusal oyunu olarak kabul edilen bir takım sporudur. At derisiyle kaplı küçük bir top, bir tahta sopa ve deri eldivenlerle oynanır.Dokuzar oyuncu­dan oluşan iki takım arasında oynanan oyu­nun amacı, rakip takımdan daha fazla sayı turu yapmaktır.

Oyun Alanı

Üç metre yüksekliğinde bir çitle çevrili olan beyzbol alanında iç alan, dış alan ve ceza alanı bulunur. İç alan, kenarları 27'şer metre olan bir karedir. Karenin kale adı verilen dört köşesinden biri sayı kalesidir. Kaleler sağdan sola doğru birinci, ikinci ve üçüncü kale olarak adlandırılır. İç alanın ortasında, sayı kalesinden 18 metre uzakta fırlatıcı tümseği vardır.Sayı kalesinde beyaz plastikten beş yüzlü bir plaka, öbür kalelerde küçük branda yas­tıklar bulunur. İç alanın sayı kalesinde kesi­şen iki kenarı ve bunların uzantısı, ceza çizgisi adını alır. Bu iki ceza çizgisi arasında kalan alanın iç alandan öteye uzanan bölümü dış alan, ceza çizgileri ile çevre çitleri arasındaki alan da ceza alanıdır. İç alanın boyutları kesin kurallarla belirlenmiştir ama, dış alan ve ceza alanının büyüklüğü farklılık gösterir. Genellik­le ceza çizgilerinin uzunluğu 100 metreden, dış alanın sayı kalesine en uzak noktasının uzaklığı 123 metreden az olamaz. Kalelerin, fırlatma tümseğinin ve kaleler arasındaki yolların dışın­daki alan çimle kaplıdır.

Beyzbol topunun çevresi 23 cm, ağırlığı 142-149 gr arasındadır. Beyzbol sopasının boyu 107 santimetreden, çapı da 7 santimetre­den fazla olamaz.

Oyunu, her biri bir kale çevresinde bulunan dört hakem yönetir. Oyuncular vücudu saran bir forma, kalın çoraplar ve çivili özel ayakka­bılar giyer, koruyucu başlık takarlar. Çim olmayan yapay yüzeyli alanlarda lastik ayak­kabı giyilir.

Kurallar

Beyzbol genellikle dokuz devre olarak oyna­nır. Her devrede her iki takımın bir savunma ve bir hücum hakkı olur. Hücumdaki takımın oyuncularının her birinin bir vuruş hakkı vardır. Konuk takım hücum durumunda, öbür takım savunma durumunda oyuna başlar.
Savunmadaki takımın oyuncularının farklı görevleri vardır. Fırlatıcı fırlatıcı tümseğinde, yakalayıcı sayı kalesinin arkasında, üç kale bekçisi üç kalenin çevresinde, bir kısa top yakalayıcı iç alanın hemen dışında ve üç dış alan oyuncusu dış alanda yer alır.

 

Hücumdaki takımın oyuncuları sırayla sayı kalesine gelerek, fırlatıcının yakalayıcıya attı­ğı topa sopayla vurmaya çalışırlar. Fırlatıcının atışının, vuruş alanı içinden geçen, geçerli bir atış olup olmadığına sayı kalesinin arkasında duran hakem karar verir. Fırlatıcının dört geçersiz atışı, vurucuya birinci kaleye yürüme hakkı verir. Üç kez geçerli atışa vuramayan, vurduğu top yere düşmeden yakalanan ya da ceza alanına düşen vurucu, oyun dışı kalır. Üç oyuncusu oyun dışı kalan takım hücum hakkı­nı kaybeder ve savunmaya geçer. İki takım da vuruş hakkını tamamlayınca devre biter.

Vurucu, topa isabetli bir vuruş yapınca birinci kaleye koşar ve eğer savunma oyuncu­lannın topu alıp kale bekçilerine ulaştırmasına kadar geçen sürede zamanı kalırsa, öbür kaleleri de dolaşarak sayı kalesine döner. Bu durumda sayı turunu tamamlamış olur. İsa­betli bir vuruştan sonra bir kaleye ulaşabilen vurucuya, koşucu denir. Sayı turunu tamam-layamadan aradaki kalelerden birinde kalan koşucu ya kendinden sonraki vurucunun isa­betli vuruşu ile ortaya çıkan koşma süresinde ya da herhangi bir anda, kale bekçilerini atlatarak, bir sonraki kaleye koşar; bu yoldan sayı turunu tamamlamaya çalışır. Her kalede aynı anda ancak bir koşucu bulunabilir. Koşu­cu iki kale arasında koşarken, top kale bekçisine ulaştırılırsa ya da topu taşıyan bir savunma oyuncusu koşucuya değerse, koşucu oyun dışı kalır.
Eğer vurucu iyi bir vuruşla topu çitlerin ötesine gönderirse buna, sayı turu vurmak denir. Sayı turu vuran oyuncu, yakalanması söz konusu olmadan, kalelerden geçerek sayı turunu tamamlar. Sayı turu vurulduğu zaman eğer kalelerde koşucular varsa, onlar da sayı turunu tamamlarlar.

Özel Beceriler

Beyzbola yeni başlayan biri için alanda yer seçimi, sağ elini mi, yoksa sol elini mi kullandığına bağlıdır. Eğer topu sağ eliyle atıyorsa, alandaki dokuz görevden herhangi birini yapması için bir engel yoktur. Ama solaksa, fırlatıcı, birinci kale bekçisi ya da dış alan oyuncusu olması daha uygundur. Daha geniş bir alanı denetleyen kısa top yakalayıcı-sı, ikinci kale bekçisi ve dış alan oyuncuları için en önemli özellik hızlılıktır. İç alan oyuncularının hem çevik, hem de topu yaka­ lamakta usta olmaları gerekir. Tüm oyuncula­rın ise güçlü kollara gereksinimi vardır.

İyi bir fırlatıcı, topu ender olarak "ortaya" atar; hemen her zaman vuruş alanının köşele­rine göndermeye çalışır. Her fırlatmayı aynı hareketle yapmak büyük önem taşır. Fırlatıcı topu olabildiğince omzu ve bedeniyle fırlat-malıdır. Tüm yükü kollarına yüklememelidir.

Yakalayıcının güçlü kollara sahip olması, topu ustalıkla yakalayabilmesi gerekir. Yaka­layıcının önemli bir görevi de, rakip takımın vurucusunu inceleyerek, onun zayıf yanlarını keşfetmektir.

Çeşitli düzeylerdeki beyzbol liglerinde genç­lere usta eğiticiler denetiminde oyunu öğrenme ve yeteneklerini geliştirme olanağı verilir. Bir­çok ünlü beyzbol oyuncusu, oyunculuk yaşam­larına küçük yaşta bu liglerde başlamıştır.

Küçük lig beyzbolu 9-12 yaşlarındaki ço­cukların kendi beden ölçüleri ve güçlerine uygun koşullarda oynayabilecekleri, boyutları küçültülmüş beyzboldur. Donanımı, oynanan devre sayısı, alanın boyutları ve kaleler ara­sındaki uzaklık normal beyzboldan farklıdır.

Oyunun Tarihi

Kökeni kesin olarak bilinmeyen beyzbolun 18. yüzyılda oynanan rounders adlı bir İngi­liz oyunundan kaynaklandığı sanılmaktadır. Beyzbolun ilk gelişimi ile kriket oyunu arasın­da bağ kuran görüşler de vardır.

1846'da New Jersey'de yapılan beyzbol maçı, örgütlü beyzbolun ilk maçı kabul edilir. Beyzbolun yaygınlaşması sonucu zamanla profesyonellik ortaya çıktı ve 1871'de Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları' Birliği ku­ruldu. Bu birlik 1876'da yerini Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi'ne bıraktı. 1901'de de Amerikan Ligi kuruldu. Bu iki ligin şampiyonları ilk kez 1903'te karşılaştı. 1905'ten bu yana her yıl iki ligin şampiyonları­nın Dünya Serileri maçında karşılaşmasıyla beyzbol sezonu sona erer.


Beyzbol nerede icat edildi?

İngiltere’de. Beyzbol (köken olarak köşe noktası topu, kale topu) İngiltere’de icat edildi ve ilk olarak 1744’te Küçük Hünerli Cep Kitabı’nda adlandırılıp tanımlandı. Kitap İngiltere’de çok rağbet gördü ve 1762’de ABD’de basıldı.

Beyzbol, rounders’ı (beyzbola benzeyen bir İngiliz oyunu) temel almaz; rounders’ın tanımı, 1828’de Erkeklerin Kendi Kitabı’nın ikinci basımı yayınlanana kadar yazılı olarak yapılmamıştır. ABD’de rounders’ın bahsedildiği ilk yer, Robin Carver’ın l834’te yazdığı Spor Kitabı’dır. Carver kaynak olarak Erkeklerin Kendi Kitabı’nı gösterdi, ama oyuna “kale topu (base balI)” ya da “hedef topu” dedi.

1796’da yazılmış Northanger Manastırı’nın ilk bölümünde genç kahraman Catherine Morland’ın “kriketi, beyzbolu, ata binmeyi ve kırlarda dolaşmayı kitaplara” tercih ettiğinden bahsediliyor.

Beyzbol otoriteleri oyunun kökeninin Amerikan olmaması konusunda o kadar paranoyaktı ki, 1907’de arsız bir sahtekarlığı hayata geçirdiler. Birinci Lig yürütme kurulunun özel olarak ısmarladığı oyunun kökeni hakkında hazırladıkları bir raporda, oyunun İç Savaş generali ve kahramanı Abner Doubleday tarafından 1839’da Cooperstown’da (New York) icat edildiği şeklindeki hikâyeyi ortaya attılar.

Bir efsane doğmuştu. Püritenlerin Amerika’ya yerleştiği ilk dönemlerde her yerde oyun sopası ve topla oynanan bir sürü oyun bulunmasına ve Doubleday’in Cooperstown’a hiç gitmemesine ya da günlüklerinde beyzboldan hiç bahsetmemesine rağmen, bu hikâye Amerikalıların zihinlerine iyice saplandı. Bir anekdotta belirtildiği gibi: “Abner Doubleday beyzbolu icat etmedi, beyzbol Abner Doubleday’i icat etti.”
Eğer ABD’de modern beyzbolu icat eden biri gösterilecekse, bu kişi Manhattanlı kitapçı Alexander Cartwright’dır. Gönüllü bir itfaiyeci olan Cartwright, 1842’de (Knickerbocker İtfaiye Arabası Şirketi’nden sonra) Knickerbocker Beyzbol KuIübü’nü kurdu.

O ve diğer itfaiyeciler 47. ve 27. sokaklardaki bir oyun sahasında beyzbol oynadılar. Modern beyzbolun kuralları onların belirledikleri kurallara dayanır ve Cartwright, baklava dilimi şeklindeki oyun sahasının şemasını çizen ilk kişidir. Cartwright nihayet 1938’de Beyzbol Onur Listesi’ne alındı.

Okunma 144 kez Son değişiklik Pazartesi, 30 Mart 2020 19:46

Yorum yapın

Kullanıcı Yorumları